Ustanovitev služnosti v javno korist

datum: 27.06.2013

kategorija: Sporočila za javnost

Občina Divača objavlja v skladu 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13) in 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) namero o ustanovitvi služnosti.

Služnost bo ustanovljena na naslednjih nepremičninah:

a) preko katerih poteka daljnovod DV 400 kV Divača-Melina
Parcelna številka Šifra katastrske občine
632/1 2449 Vremski Britof
129/51 2452 Divača

b) preko katerih poteka daljnovod DV 400 kV Beričevo-Divača
Parcelna številka Šifra katastrske občine
1316/67 2446 Laže
1316/71 2446 Laže
1316/73 2446 Laže
1316/80 2446 Laže
1320/65 2446 Laže
1320/67 2446 Laže
1320/76 2446 Laže
1497/0 2446 Laže

c) preko katerih poteka daljnovod DV 220 kV Divača-Pehlin,
Parcelna številka Šifra katastrske občine
112/5 2450 Famlje
112/6 2450 Famlje
242/2 2450 Famlje
243/4 2450 Famlje
245/0 2450 Famlje

d) preko katerih poteka daljnovod DV 220 kV Kleče-Divača
Parcelna številka Šifra katastrske občine
1316/71 2446 Laže
1316/73 2446 Laže
1316/80 2446 Laže
1320/76 2446 Laže
1497/0 2446 Laže
129/51 2452 Divača

e) preko katerih poteka daljnovod DV 110 kV Divača-Pivka
Parcelna številka Šifra katastrske občine
1414/4 2451 Dolnje Ležeče


Služnost se na podlagi 59. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00, 52/02-ZJA, 110/02-ZGO-1, 50/03-Odl. US, 51/04, 118/06, 9/07, 70/08, 22/10, 37/11-Odl. US, 10/12, 94/12) ustanavlja v javno korist brez plačila nadomestila za služnost, ki obsega naslednja upravičenja:
postavitev, obratovanje, nadzor, vzdrževanje in rekonstrukcija obstoječih daljnovodov, ki prečkajo nepremičnine ter pravico hoje in vožnje z vsemi vozili.


Župan Občine Divača
Drago Božac


Namera