Ustanovitev služnosti v javno korist

datum: 15.07.2013

kategorija: Sporočila za javnost

NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

Občina Divača objavlja v skladu 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13) in 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) namero o ustanovitvi služnosti

na nepremičnini parcelna št. 1008/28 in 683/82, obe k.o. 2452 - Divača (ID znak 2452-1008/28-0 in 2452-683/82-0),

ki obsega naslednja upravičenja: graditev elektronskega komunikacijskega omrežja, postavitev in obratovanje elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, dostop do elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in vzdrževanja, odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju elektronskega komunikacijskega omrežja za čas funkcioniranja elektronskega komunikacijskega omrežja.


Župan Občine Divača
Drago Božac


Namera