Državni prostorski načrt za park vetrnih elektrarn Senožeška brda

datum: 01.08.2013

kategorija: Sporočila za javnost

JAVNO NAZNANILO

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o podaljšanju objave
pobude za pripravo državnega prostorskega načrta
za park vetrnih elektrarn Senožeška Brda


Pobuda za pripravo državnega prostorskega načrta za park vetrnih elektrarn Senožeška brda bo, namesto do 19. avgusta, kot je prvotno objavljeno, objavljena, do 9. septembra 2013, v digitalni obliki na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo in prostor (pod »aktualno/državni prostorski načrti/javne razgrnitve in seznanitve«).

Javnost ima možnost do g. septembra 2013 nanjo dati predloge, priporočila, usmeritve in mnenja. Le-te lahko javnost pošlje na naslov Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusava 4, Ljubljana, ali na elektronski naslov gp.mzip@gov.si, pri čemer naj v rubriki »zadeva« navede
ključne besede »Pobuda za DPN park vetrnih elektrarn Senožeška Brda«.

javno naznanilo