MERITVE HITROSTI

datum: 29.08.2013

kategorija: Sporočila za javnost

Občina Divača in medobčinski inšpektorat podajata mesečno poročilo rezultatov merilnih tabel "Vi vozite" po različnih krajih v Občini Divača

Občina Divača je za preventivno zmanjšanje hitrosti po naseljih že pred leti postavila sistem tabel "Vi vozite", ki voznike opozarjajo na prehitro vožnjo. Funkcija tabel je predvsem preventivna in opozorilna. Table pa tudi beležijo in shranjujejo podatke o številu meritev, uri in dfatumu meritve in doseženih hitrostih. V priloženem poročilu Občina Divača in Medobčinski inšpektorat in redarstvo podajata statistično poročilo za meritve opravljene med 15.7.2013 in 15.8.2013, ki so jih registrirale merilne table po naseljih Divača, Dolnje Ležeče, Famlje in Matavun. V prejšnjem mesecu je žal prišlo do napak na tabli v Senožečah in le-ta je bila poslana na servis na popravilo. Merilna tabla je že popravljena, tako da bodo v naslednjem poročilu tudi podatki iz Senožeč.
Poročilo je pripravil Medobčinski inšpektorat in redarstvo, ki se aktivno ukvarja s problematiko prevelikih hitrosti v naseljih in varnostjo v cestnem prometu predvsem najmlajših - naših šolarjev.

Iz podatkov, ki so na voljo in ki jih registrirajo table opažamo, da zelo dobro služijo svojemu namenu, saj se je v vseh naseljih - predvsem v Divači hitrost izredno zmanjšala in vozniki so bolj previdni. To pa žal ne velja za naselji Famlje - Vremski Britof in naselje Dolnje Ležeče, kjer hitrosti še vedno presegajo meje in kot kaže bodo potrebni tudi bolj drastični ukrepi kot so meritve hitrosti z radarjem in kaznovanje kršiteljev. V teh naseljih se opaža tudi povečan tovorni promet, kar bistveno zmanjšuje varnost - predvsem otrok v teh naseljih. Na to občina opozarja Direkcijo za ceste Republike Slovenije in jih prosi, naj nekaj ukrenejo v zvezi s tem. Kaj bo država storila žal še ne vemo.


Poročilo o rezultatih

Iztok Felicjan
Višji svetovalec za splošne zadeve in okolje
Občine Divača