PRVI ŠOLSKI DAN - PROMETNA VARNOST

datum: 29.08.2013

kategorija: Sporočila za javnost

Bliža se prvi šolski dan ....

Bliža se prvi šolski dan in novo šolsko leto. Vozniki bodimo previdni predvsem na naše najmlajše udeležence v prometu.
Potrudimo se, da bi njihovo vključevanje v promet potekalo čimbolj enostavno in pravilno ter predvsem varno.

V bližini matične osnovne šole Dr. B.Magajne v Divači se je v lanskem letu zgradilo krožišče, ki je precej zmanjšalo hitrost vozil mimo šole, zgrajenih je bilo veliko parkirišč, ki pa jih nekateri starši ob dovozu niste uporabljali in zato tudi povzročali prekrške, na katere so vas redarji opozarjali.

Največ in najpogostejši prekrški so bili: ustavljanje v krožišču, vožnja mimo znaka za prepovedan promet in ustavljanje in parkiranje na avtobusnem postajališču pred šolo.

Tu ponovno povdarjamo, da je vožnja mimo šole po delu ulice dr. B. Magajne v času šolskega pouka prepovedana za vsa vozila, razen za dostavo šole in stanovalce blokov nasproti šole. V primeru ustavitve s strani redarja oz. policista se bodo le-ti morali izkazati z dokazilom o bivanju v teh blokih.
Ostali bodo brez izjeme kaznovani.

Slika7 Slika Slika1


Krožišče pred osnovno šolo v Divači je enopasovno krožišče
Enostavno navodilo za vožnjo: Ko pripeljemo do krožišča imajo vozila, ki so v njem, prednost pred nami. Počakamo, da vozilo odpelje mimo in se vključimo v krožišče. Ko vidimo naš izhod, kjer bomo zapustili krožišče, vključimo desni smernik!!!! In zapustimo krožišče – s smernikom pokažemo, da zapuščamo krožišče in da se lahko vozilo, ki čaka pri naslednjem vhodu na krožišče, varno vključi. S tem se poveča pretočnost krožišča!

Slika 1

Na krožnem križišču je prepovedano ustavljanje, razen ustavljanja zaradi omogočanja prečkanja pešcev pri izvozu s križišča. Kazen za to kršitev je globa 80 evrov. Za prekršek se kaznuje voznik, ki ravna v nasprotju s pravili.

Prikaz pravilne vožnje skozi krožišče

Kako obvladate vožnjo v krožišču, lahko preizkusite z enostavno in zabavno simulacijo - igrico: Preizkusi se v vožnji skozi krožišče

Novost v letošnjem letu je tudi uvedba dveh takoimenovanih "modrih con" za kratkotrajno parkiranje in sicer ob zidu Hotela Malovec od ponedeljka do petka od 6.00 do 9.00 - kratkotrajno parkiranje do 30 min. - z obvezno označitvijo časa prihoda in pred zdravstvenim domom in lekarno, kjer je parkiranje omejeno na 2 uri.

Slika slika

Slika5 Slika6


Še vedno ostaja "cona 30" - omejitev hitrosti vožnje na 30 km/h na območu dela ulice dr.B.Magajne od Kraške ceste do krožišča pred šolo (vključno s krožiščem), dela Kosovelove ulice in ulico Albina Dujca v Divači. Tu je promet zaradi varnosti otrok in bližine šole omejen na 30 km/h. V letošnjem letu se bodo tu izvajale tudi meritve hitrosti.

Slika6 Slika2

Slika3 Slika 4

Na Kraški cesti vas bodo letos naši otroci opozorili tudi z dveh opozorilnih tabel "POZOR OTROCI" ter vas spodbudili k previdnejši vožnji.

Slika8 Slika9 Slika9

Sredi septembra oz. v začetku oktobra pa bo šolski avtobus pobral otroke tudi v Divači na Ulici Ludvika Požrlja (Gabrovo naselje) in jim tako zagotovil varen prihod v šolo. Do dokončne ureditve postajhališča, ki je v teku bo služilo začasno postajališče na spodnji sliki.

Slika11

Otroke in starše prvih razredov se bo o varni poti v šolo poučilo že prvi šolski dan ter jim bo s strani Občine Divača in Osnovne šole Divača ob tej priložnosti predana brošura "Prvi koraki v svetu prometa", ki jo je izdala Javna agencija RS za varnost prometa, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Svetujemu tudi drugim staršem, da si brošuro preberejo, saj je lahko v veliko pomoč pri prometni vzgoji ter vključevanju najmlajših v svet prometa.

Vsi ostali pa si lahko brošuro snamete v elektronski obliki:
Prvi koraki v svetu prometa

Otrok opazuje naše ravnanje in ga skuša posnemati. Bodimo mu dober zgled. Ne samo takrat, ko ga skušamo naučiti najnujnejših prometnih pravil, temveč vedno, na sprehodu, na poti do vrtca ali šole, na kolesu ali v avtu.
Predvsem pa se moramo zavedati, da si lahko pridobi otrok potrebno znanje in izkušnje samo v prometu. Naučiti ga moramo, kako in kje lahko prečka cesto v domačem okolju, kjer bo naredil prve samostojne korake in naučiti ga moramo to na vsakem križišču ali cesti posebej.

Vsak dan je enkraten, neponovljiv in pomemben v življenju vašega otroka. Tudi vaš otrok je enkraten, neponovljiv, vreden vseh vaših vsakodnevnih naporov in prizadevanj, da bi bil njegov dan kar najbolj varen in doživljajsko bogat.
Z dobrim zgledom in varnim ravnanjem mu boste za dolgo zgradili prijazen svet prometa.

Vam in vašim otrokom želimo srečno v prometnem vsakdanu.

Svet za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu Občine Divača