Odločba o ugotovitvi, da je nepremičnina grajeno javno dobro lokalnega pomena

datum: 13.08.2013

kategorija: Sporočila za javnost

Odločba o ugotovitvi, da je nepremičnina parc.št. 3519/1, k.o. 2447 – Senožeče,
grajeno javno dobro lokalnega pomena.