Odločba o ugotovitvi, da je nepremičnina grajeno javno dobro lokalnega pomena

datum: 25.09.2013

kategorija: Sporočila za javnost

Odločba o ugotovitvi, da so nepremičnine parc.št. 2489/0, 2481/0, 2496/1 in 2497/1, k.o. 2468 – Kozjane, grajeno javno dobro lokalnega pomena.