ZBOR OBČANOV OBČINE DIVAČA

datum: 30.10.2013

kategorija: Sporočila za javnost

ZBOR OBČANOV OBČINE DIVAČA za območje naselja DOLNJE LEŽEČE

Številka: 031-0001/2013-4
Datum: 30.10.2013

Na podlagi 69. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) in sklepa Občinskega sveta Občine Divača št. 032-0009/2013-11 z dne 12.6.2013 ter pobude vaščanov Dolnjih Ležeč

sklicujem

ZBOR OBČANOV OBČINE DIVAČA
za območje naselja DOLNJE LEŽEČE,

ki bo v sredo 13. novembra 2013 ob 17.30 uri
v večnamenskem prostoru Osnovne šole dr. B. Magajne v Divači.
PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Pozdravni nagovor župana
2. Obravnava pobude za ustanovitev Krajevne skupnosti Dolnje Ležeče
3. RaznoOBČINA DIVAČA
Župan Drago Božac


Sklic