ZIMSKA SLUŽBA V OBČINI DIVAČA

datum: 13.12.2013

kategorija: Sporočila za javnost

ZIMSKA SLUŽBA V OBČINI DIVAČA

15. november, čas ko se prične 'zimska sezona', je že za nami. Zato ni odveč, da spomnimo na nekatere pomembne podrobnosti, na katere moramo biti pozorni ob napovedi sneženja.

Zimsko službo v Občini Divača opravlja Cestno podjetje Koper (CPK d.d. Koper) kot koncesionar za vzdrževanje občinskih cest s svojimi podizvajalci. Skrbi za čiščenje snega z ulic, pločnikov ter javnih parkirišč; istočasno pa tudi za čiščenje državnih in občinskih cest v celotni Občini Divača. Zimska služba zajema preventivo (kontrolo stanja cest ob napovedi sneženja, posipanje s soljo in peskom ... ) ter čiščenje snega (pluženje, odvoz snega, čiščenje pločnikov, posipanje .. ).

Zimska služba se opravlja po prioritetah. V naselju se najprej čisti glavne ulice, nato stranske. Prednost pri čiščenju pa imajo javne ustanove – tako se zimska služba najprej izvede v okolici
zdravstvenega doma, gasilcev, šole, vrtca ..., ostale občinske ceste pa po vnaprej določenih prioritetah.

Zavedati pa se je treba, da v primeru, ko sneži celo noč, ni mogoče pričakovati, do bo ob šesti uri vse spluženo in počiščeno, zato občane prosimo tudi za strpnost.

Velja pa poudariti:

 • občani si morajo dvorišča in vhode počistiti sami;

 • lastniki in najemniki lokalov (poslovnih prostorov) morajo prostor pred lokali počistiti sami in skrbeti za prehodnost;

 • prav tako je čiščenje snega s parkirišč pred trgovinami, restavracijami in gostilnami v pristojnosti lastnikov trgovin restavracij in gostiln;

 • stanovalcem večstanovanjskih stavb svetujemo, da z upravniki pravočasno dogovorijo, kdo bo zadolžen za čiščenje snega izpred večstanovanjskih stavb (vhod, parkirišče);

 • pri čiščenju snega naprošamo vse, da snega ne mečejo na cesto in pločnik, pozorni pa naj bodo tudi na zabojnike za odpadke, da jih ne založijo s snegom oz. da pustijo prost dostop do njih;

 • prosimo, da v primeru napovedi sneženja pustite parkirne prostore vzdolž Vrtca Divača (Kosovelova ulica) čez noč proste, da se jih lahko do jutra očisti, saj so ti v prvi vrsti namenjeni dovozu otrok v vrtec in šolo;

 • enako velja za parkirna mesta pred zdravstvenim domom in lekarno ter za pošto, kajti, če so tu čez noč parkirani avtomobili, pluženje in čiščenje ni mogoče;

 • prebivalce v stanovanjskih hišah, ki običajno parkirajo avtomobile na vozišču, prosimo, da le-te v primeru napovedi sneženja ne puščajo na vozišču, temveč jih parkirajo v garaže oz. na dvorišča;

 • če je le mogoče, se v službo odpravite brez avtomobila;

 • predvidite, da vam bo pot v službo vzela več časa, zato se na pot odpravite pravočasno;

 • če nimate nujnih ali neodložljivih opravkov, ta dan raje ostanite doma.


 • Za pregled stanja mirujočega prometa je pristojen Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin, Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana, ki nadzira in tudi odreja odstranitev vozil na prostorih, kjer je zaradi parkiranih avtomobilov onemogočeno pluženje.

  Hkrati občane obveščamo, da se zaradi sneženja lahko zamaknejo dnevi odvoza odpadkov. Odpadke se prične odvažati, ko so ceste prehodne. Če na dan odvoza odpadkov vaš zabojnik ni bil izpraznjen, ga pustite na prevzemnem mestu do izpraznitve;

  Da bi opravljanje zimske službe v Občini Divača potekalo brez zastojev, predvsem pa varno, vam posredujemo podatke o izbranih izvajalcih pluženja, ki so odgovorni za opravljanje del zimske službe na določenih lokacijah.

  Občane Občine Divača pozivamo, da se glede opravljanja zimske službe in morebitnih težav obrnejo na spodnjo telefonsko številko.

  ŠTEVILKA GLAVNEGA DEŽURNEGA ZA IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE: 05/680-06-20


  Kontaktne osebe, ki so odgovorne za izvedbo zimske službe so navedene v prilogi. V nujnih primerih se lahko obrnete tudi direktno na izvajalce, ki so prav tako navedeni v spodnji prilogi:

  Kontaktni podatki izvajalcev zimske službe  Na sneg se moramo pripraviti vsi, tako izvajalci zimske službe kot tudi občani. Zimska služba se izvaja v dobro vseh, zato v zimskih dneh ne pozabimo na strpnost in solidarnost.

  Vsem uporabnikom občinskih cest želimo strpno, varno in srečno vožnjo.
  Iztok Felicjan, Višji svetovalec za splošne zadeve in okolje
  Občinska uprava Občine Divača