POZIV ZA PRIJAVO ŠKODE - ŽLED 2014

datum: 27.02.2014

kategorija: Sporočila za javnost

Občina Divača objavlja "POZIV ZA PRIJAVO ŠKODE ZARADI POSLEDIC ŽLEDA NA OBMOČJU KS SENOŽEČE, V LETU 2014"

Oškodovance na OBMOČJU OBČINE DIVAČA – območje KS Senožeče pozivamo, da prijavijo škodo, ki je nastala na gozdovih zaradi posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014.

Prijavo na podpisanem obrazcu morajo oškodovanci oddati v sprejemni pisarni občine – osebno ali po pošti, najkasneje do torka, dne 11.03.2014.

Obrazec št. 1 za prijavo škode

Nepravočasnih in nepopolnih prijav komisija ne bo obravnavala.Župan Občine Divača
Drago Božac