Odločbe o ugotovitvi, da so nepremičnine javno dobro lokalnega pomena

datum: 08.07.2014

kategorija: Sporočila za javnost

 Občina Divača je je izdala naslednje ugotovitvene odločbe o občinskih cestah  - grajenem javnem dobru:

 

1. Ugotovitvena odločba št. 478-0022/2012-71, k.o. Dane,

2. Ugotovitvena odločba št. 478-0022/2012-72, k.o. Kozjane,

3. Ugotovitvena odločba št. 478-0022/2012-73, k.o. Vatovlje,

4. Ugotovitvena odločba št. 478-0022/2012-74, k.o. Misliče,

5. Ugotovitvena odločba št. 478-0022/2012-75, k.o. Vareje,

6. Ugotovitvena odločba št. 478-0022/2012-76, k.o. Podgrad.