Prejemniki Občinskih priznanj 2014

datum: 11.07.2014

kategorija: Sporočila za javnost

Na slavnostni seji občinskega sveta Občine Divača dne 4.7.2014 so bila podeljene dve plaketi Občine Divača in tri Priznanja Občine Divača.

Plakete in Priznanja Občine Divača v letu 2014

Plakete in Priznanja Občine Divača v letu 2014

 

 

Plaketo Občine Divača se podelil ANDREJU PRELCU in njegovI spremljevalnI ekipi iz Famelj -  za izjemne dosežke na športnem področju – avtomobilskem športu. 

ANDREJ PRELC nagrada 2014

 

 

Plaketo Občine Divača se podeli Podružnični osnovni  šoli Senožeče – za dosežke na kulturnem področju in bogate kulturne prireditve v smislu ohranjanja kulture in tradicije domačega kraja. 

Podružnična osnovna šola Senožeče - nagrada 2014

 

 

Priznanje Občine Divača se podeli  PROSTOVOLJNEMU GASILSKEMU DRUŠTVU SENOŽEČE -  za interventno posredovanje in odpravljanje katastrofalnih posledic žleda v vasi Laže, konec januarja 2014. 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SENOŽEČE - NAGRADA 2014

 

 

Priznanje Občine Divača se podeli   Damijanu Stepančiču -  za izjemne dosežke na likovnem področju, za izredno aktivno delovanje na kulturnem področju v KS Senožeče, Občini Divača in izven meja ter  za uspešno izvedbo arhitekturnih delavnic. 

 Damijan Stepančič - nagrada 2014

 

 

Priznanje Občine Divača se podeli  Alenki Štrucl Dovgan  iz Dolenje vasi, za aktivno delovanje v Razvojnem društvu Bandera, v Agrarni in Vaški skupnosti, za aktivno delo pri obnovi cerkve in Zadružnega doma v Dolenji vasi, aktivnosti pri izgradnji večnamenske dvorane v Senožečah,  skratka za prispevek k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju krajanov ter občanov . 

 Alenka Štrucl Dovgan - nagrada 2014