Odločbe o ugotovitvi, da so nepremičnine javno dobro lokalnega pomena

datum: 21.07.2014

kategorija: Sporočila za javnost

  Občina Divača je je izdala naslednje ugotovitvene odločbe o občinskih cestah  - grajenem javnem dobru:

1. Dopolnilna odločba št. 478-0022/2012-81  o delni razveljavitvi Odločbe št. 478-0022/2012-78, k.o. Škoflje,

2. Ugotovitvena odločba št. 478-0022/2012-82, k.o. Divača,

3. Ugotovitvena odločba št. 478-0022/2012-83, k.o. Dolnje Ležeče