Odločbe o ugotovitvi, da so nepremičnine javno dobro lokalnega pomena

datum: 15.09.2014

kategorija: Sporočila za javnost

  Občina Divača je je izdala naslednje ugotovitvene odločbe o občinskih cestah  - grajenem javnem dobru:

 

1. Ugotovitvena odločba št. 478-0022/2012-155-1, k.o. Naklo,

2. Ugotovitvena odločba št. 478-0022/2012-156-1, k.o. Divača,

3. Ugotovitvena odločba št. 478-0022/2012-162-1, k.o. Misliče,