Odločba o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 3480/14 k.o. Senožeče

datum: 25.11.2014

kategorija: Sporočila za javnost

Odločba o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 3480/14 k.o. Senožeče