Odločba o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 1313/6 k.o. Naklo

datum: 25.11.2014

kategorija: Sporočila za javnost

Odločba o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 1313/6 k.o. Naklo