Informativni izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v letu 2015

datum: 10.02.2015

kategorija: Sporočila za javnost

 Spoštovani,

Občina Divača je pristopila k dopolnitvi evidence za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: NUSZ). Glavni razlog za tovrstni ukrep je sprememba vzdrževalca baze NUSZ ter ugotovitev, da obstoječa evidenca zadnjih nekaj let ni bila sistematično posodobljena z novimi objekti. V ta namen so bila razposlana obvestila o informativnem izračunu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. V izračunu so navedeni podatki, pridobljeni iz uradnih evidenc. Ti podatki bodo osnova za odmero NUSZ v letu 2015.

Vse spremembe se podajo v pisni obliki (na obrazcu informativnega izračuna). Popravki glede površin se urejajo na Geodetski upravi v Sežani. Potrdilo o opravljeni spremembi se priloži popravki informativnega izračuna.

V skladu z 22. členom Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradne objave Primorskih novic št. 46/97 z dne 30.12.1997 in 1/98 z dne 4.1.1998, Uradni list RS, št. 66/03 in 106/11) je zavezanec za plačilo nadomestila dolžan občinski upravi sporočiti vse potrebne podatke za odmero nadomestila, v petnajstih dneh po vsaki spremembi, ki vpliva na odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

V kolikor v roku 15- tih dni od prejema obvestila od vas ne bomo dobili nobenega povratnega odziva, bomo smatrali, da se z vsebino podatkov za odmero NUSZ za leto 2015 strinjate in bomo NUSZ v letu 2015 odmerili po podatkih, navedenih v zgornji - drugi (2) tabeli. Dodatne informacije lahko dobite pri Nataši Macarol, na telefonski številki 05 / 73 10 938.

 S spoštovanjem!

 

Divača, 09.02.2015

Pripravila: mag. Nataša Macarol                                                                    

 

Županja Občine Divača

 Alenka Štrucl Dovgan