OBVESTILO o uvedbi upravne takse za potrdila o namenski rabi

datum: 03.03.2015

kategorija: Sporočila za javnost

OBVESTILO o uvedbi upravne takse za potrdila o namenski rabi

Z dnem 15.3.2015 stopi v veljavo Zakon  o Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO), kateri po novem določa:
 
Potrdilo o namenski rabi zemljišča ima naravo potrdi­la iz uradne  evidence in se izda skladno s predpisi o upravnem postopku ter proti plačilu upravne takse, pri čemer se šteje, da zemljiške parcele znotraj
katastrske občine predstavljajo en zahtevek. En zahtevek lahko obsega največ deset posameznih zemljiških parcel.
 
Za potrdilo o namenski rabi zemljišča se plača taksa v višini 22,66 eura


Zgoraj navedene določbe veljajo  za potrdila o namenski rabi  zemljišča, za katera bo vloga  vložena po uveljavitvi tega zakona.

Obvestilo