ZAPORE CEST

datum: 03.03.2015

kategorija: Sporočila za javnost

 OBČINA DIVAČA  obvešča vse udeležence v prometu in občane o zaporah na občinskih cestah in sicer:

 1. Promet po občinski cesti,  ki poteka po parceli 2669/9 k.o. Dolenja vas (vas Otošče), se omeji za vsa vozila. Omejitev prometa se izvede od dne 27.2.2015 do odprave nevarnosti,  zaradi delne porušitve brežine pod voziščem na parceli št. 2225/3, k.o. Dolenja vas, s čimer je ogrožena varnost udeležencev v prometu.

- Odločba

 

2. Dovoli se delna zapora prometa na občinski cesti JP 562300, odsek 562301 Laže,  ki poteka po parceli št. 1497, k.o. Laže. Delna zapora se izvede od  dne  16.3.2015 do 31.3.2015 zaradi izvajanja gradbenih del na robu cestišča na parceli št. 1497, k.o. Laže.

- Odločba

 

Županja Občine Divača

Alenka Štrucl Dovgan