Namera o ustanovitvi služnosti

datum: 18.03.2015

kategorija: Sporočila za javnost

Namera o ustanovitvi služnosti na parc. št. 2915, 2917/2 k.o. 2447-Senožeče