Namera o ustanovitvi služnosti

datum: 01.06.2015

kategorija: Sporočila za javnost

Namera o ustanovitvi služnosti na parc. št. 2921/2, 2922/2, 2926/2 k.o. 2447-Senožeče.