Obvestilo o zapori ceste - Kačiče

datum: 03.09.2015

kategorija: Sporočila za javnost

OBČINA DIVAČA obvešča vse udeležence v prometu o zapori ceste v Kačičah zaradi izvedbe prireditve.

OBČINA DIVAČA  obvešča vse udeležence v prometu, da bo na delu občinske ceste JP 562230, odsek 562231 – Kačiče-povezava, in sicer od križišča s cesto LC 125011 - Kozina-ledenica v dolžini cca. 70 m

v nedeljo, 6.9.2015 med 9.30 in 19.00 izvedena  POPOLNA ZAPORA CESTE za ves promet zaradi prireditve.

 Zaradi varnosti udeležencev in prometa je potrebno izvesti popolno zaporo ceste, pri čemer obvozi niso predvideni.

 Podjetje Belajeva domačija, Krasna, Andrejka Cerkvenik s.p., Kačiče-Pared 13, 6215 Divača, bo skladno z dovoljenjem Občine Divača ob omenjenem odseku ceste izvajal prireditev v nedeljo, 6.9.2015 med 9.30 in 19.00. Ker se prireditev izvaja ob cesti, je potrebno zaradi ureditve prireditve in varnosti udeležencev kot tudi za udeležence v prometu izvesti popolno zaporo dela ceste, kjer se prireditev izvaja.  

 Izvedena bo popolna zapora ceste, v primeru intervencijskih in nujnih prevozov pa bo izvajalec zapore poskrbel, da bo za ta vozila omogočen prehod.

 Vsem udeležencem v prometu, uporabnikom omenjene ceste ter občanom, ki vsak dan uporabljate te odseke cest se zahvaljujemo za potrpežljivost in razumevanje.

 

 OBČINA DIVAČA

Županja Alenka Štrucl Dovgan

 

 Obvestilo o zapori ceste