Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN za območje kamnoloma Laže-1, 2. etapa

datum: 14.12.2015

kategorija: Sporočila za javnost