POPRAVEK Sklepa o pričetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje kamnoloma LAŽE-1 v občini Divača

datum: 18.12.2015

kategorija: Sporočila za javnost