Predstavitev magistrskega dela »Idejne študije za ureditev naselja Škoflje pri Parku Škocjanske jame«

datum: 03.03.2016

kategorija: Sporočila za javnost

 V sredo, 2. marca 2016, je v prostorih podružnične šole Vreme potekala predstavitev magistrskega dela z naslovom »Idejne študije za ureditev naselja Škoflje pri Parku Škocjanske jame« študenta Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani Mihe Pergarja.

 

Mag. Miha Pergar je svoje magistrsko delo opravljal pod mentorstvo doc. dr. Ljuba Laha, ki nas je prav tako počastil s svojim obiskom. Ob tej priložnosti je dr. Ljubo Lah uvodoma predstavil nekaj zanimivih delovnih dosežkov študentov arhitekture, ki so se navezovali na območje Krasa, pa tudi Občine Divača – med drugim je bila predstavljena idejna zasnova ureditve trga v Škocjanu ter predlog ureditve kulturnega spomenika lokalnega pomena – ledenice pri Kačičah–Paredu.

V nadaljevanju je mag. Miha Pergar podrobneje predstavil svoje raziskovalno delo. Predstavljeni so bili trije ureditveni posegi:

  • prenova opuščene domačije na Škofljah v dveh variantnih predlogih
  • širitev in nova ureditev vaškega pokopališča
  • idejna študija urejanja javnih površin v naselju, novih komunikacij in nujnih javnih parkirišč

Sledil je sproščen pogovor s krajani o predstavljenih prostorskih ureditvah kot tudi o drugih aktualnih posegih v prostor na območju Vremske doline.

Občinska uprava Občine Divača

 

Utrinki iz predstavitve:

 20160302 171027  20160302 175400  20160302 170805  20160302 175610  20160302 175713

 

Slike - predstavitev naloge:

1. Obnova domačije

 Domačija1 1  Domačija1 2  Domačija1 3 

Domačija1 nadstropje  Domačija1 pritličje   Domačija1 streha  

Domačija1 vzhod+zahod  Domačija1 sever

Domačija2 1  Domačija2 3  Domačija2 2  Domačija2 4  Domačija2 pritličje  Domačija2 nadstropje  Domačija2 streha  

Domačija2 sever+jug  Domačija2 vzhod+zahod

 

2. Ureditev pokopališča in mrliške vežice

Pokopališče tloris  Pokopališče jug  Pokopališče prerez  

Pokopališče1  Pokopališče2  Pokopališče3