Obvestilo o delni zapori cest

datum: 22.06.2016

kategorija: Sporočila za javnost


Delna zapora cest od srede, 22.6.2016, do sobote, 2.7.2016 in sicer:  
  • LZ 063020, odsek 063021 – Ulica Albina Dujca - Kosovelova ulica - Nova cesta,  od stacionaže +0 m do stacionaže +80 m, tj. od križišča s Kolodvorsko ulico do odcepa na parkirišče pri stanovanjskem bloku na naslovu  Kraška cesta 32A, 6215 Divača, 
  • na uvozu v del Kajuhove ulice v Divači na parcelah št. 646/3, 646/5, 646/9, 1042/18, 1042/31, vse k.o. Divača.
  Obvestilo