OBČINSKI PRAZNIK 2016 - Slavnostna seja in nagrajenci

datum: 07.07.2016

kategorija: Sporočila za javnost

 11. Občinski praznik Občine Divača je vpet v niz dogodkov, ki vsak posebej na svoj način oblikujejo praznično vzdušje. Vsi dogodki in vsi organizatorji  skupaj ustvarjajo mozaik različnih področij, ki dokazuje in potrjuje, da je le s skupnimi močmi mogoče ustvarjati lepši vsakdan.

 Slavnostna seja Občinskega sveta je ob Občinskem prazniku še posebej pomembna, saj se na tej seji  poda pregled dela in ustvarjanja v lokalnem okolju v minulem letu in podeli plakete ter priznanja za posebej izstopajoče delo in dosežke. Letos je bilo še posebej slovesno, saj je bil osrednji dogodke sestavljen iz treh sklopov, ki so bili postavljeni v idilično okolju naše Škrateljnove hiše, ki je prepoznaven simbol našega okolja.

Prvi sklop je bil predstavljen s slavnostno sejo Občinskega sveta, v drugem sklopu je sledil simbolični podpis listine o pobratenju med občino Divača in Občino San Canzian d'Isonzo iz Italije; tretji sklop pa je prinesel slavnostni koncertni večer Pihalnega orkestra Divača, pevskega zbora CORO ANGELO CAPELLO S. CANZIAN D'ISONZO in pihalnega orkestra FILHARMONICA CANDOTTI S. CANZIAN D'ISONZO.

Slavnostna seja Občinskega sveta je ponudila srčno in tenkočutno oblikovan scenarij Občinske uprave  s kulturno slovesnim programom, ki je bil poln emocij, iskrenosti in spoznanja, da lahko le skupaj ustvarjamo lepše domače okolje in lepši svet. In imeli smo kaj pokazati in videti. Občinstvo so s sliko in besedo popeljali na »sprehod« po čudovitem domačem okolju občine, ki ponuja še veliko neodkritega.

Županja Občine Divača je v slavnostnem nagovoru poudarila, da smo lahko upravičeni na svojo občino, na dosežke, na družbene dejavnosti, društveno ustvarjalnost, na nove pridobitve , na investicije, …, predvsem pa na delo in dosežke posameznikov, ki soustvarjajo lokalno okolje in življenje.  Vsem je izrekla iskreno zahvalo in hkrati upanje z željo, da skupno dograjujemo lokalno skupnost vsak po svojih močeh in vsak na svoj način. Pozvala je k sodelovanju, strpnosti in sodelovanju.

Slovesnost so  s kulturnim programom obogatili člani komorne skupine  Cellostrike, mladi violončelisti iz Primorske, ki so tudi člani simfoničnega orkestra NOVA filharmonije in članice Društva ljubiteljev baletne umetnosti Divača.   

Prejemniki občinskih nagrad so za trenutek stopili »v soj žarometov« na posebno mesto, ki so si ga po mnenju strokovne komisije in Občinskega sveta prislužili s prepoznavnim delom, dosežki, zaznamovanimi s trudom, ustvarjalnostjo, odrekanjem,…

 

»Plaketo Občine Divača« so prejeli:  

 

SEKCIJA AKTIV ŽENA, 

ki deluje v okviru KULTURNEGA DRUŠTVA PEPCA ČEHOVIN TATJANA, za ohranjanje kulturne dediščine in ljudskega izročila, za aktivno sodelovanje na različnih kulturnih in turističnih prireditvah v občini Divača.

 aktivAktiv kmečkih žena deluje že od leta1972. Na pobudo članov sveta KS Senožeče  so aktivnim kmečkim ženam, ki so že od leta 1966 sodelovale z aktivom kmečkih žena Sežana, predlagali, da bi v KS Senožeče ustanovile svoje društvo in pripravljale svoje razstave. Ta pobuda je zelo hitro rodila sadove, saj so ženske, ki so se takrat povezovale v aktiv, takoj organizirale sestanek žena in deklet.

Soglašale so s tem, da organizirajo svoje društvo, zato so podale tudi predloge za ime društva. Soglasno so potrdile predlog  članice Rezke Sotlar, da se imenuje društvo „KULTURNO DRUŠTVO PEPCA ČEHOVIN TATJANA“.

Leta 1973 je bilo društvo uradno potrjeno in v njegovem okviru je nastala sekcija aktiva žena. Začetki so bili težki, a z močno voljo je aktiv že naslednje leto organiziral razstavo ročnih del in peciva.

Vrsto let sodeluje aktiv na kulturnem področju z razstavami kulinaričnih izdelkov in različnih ročnih del, s katerimi prikazuje in ohranja kulturno dediščino.

Trenutno ima aktiv približno 30 članic vseh starosti, vodi pa ga  Brigita Bursy.

Krajani so ponosni na prizadevne članice, ki s svojim delom pomagajo pri druženju ob različnih priložnostih. Članice pa si želijo, da bi pomladile svoje vrste in s tem poskrbele  za preteklost in prihodnost sekcije AKTIVA ŽENA.

 Za aktivno sodelovanje na različnih kulturnih in turističnih prireditvah v občini Divača in

 za ohranjanje kulturne dediščine in ljudskega izročila prejme sekcija AKTIV ŽENA, ki deluje v okviru Kulturnega društva Pepca Čehovin Tatjana iz Senožeč, plaketo Občine Divača. 

  

 ERVIN ČURLIČ – športni novinar,

za  večletno aktivno delo na področju preprečevanje različnih oblik odvisnosti pri mladih.

 curlicŠportni novinar Ervin Čurlič je začetnik in vsakoletni  nosilec akcije Za mladost brez drog. Prvič je začel sodelovati z Občino Divača leta 2007. Skupaj z Alojzem Žerakom, Dominikom Sobanom in Zvonetom Žnidaršičem so tvorili idejni odbor akcije Za mladost brez drog. Od takrat naprej je Ervin Čurlič postal nepogrešljivi člen akcije Za mladost brez drog na območju občine Divača. Ne samo da je bil pobudnik marsikatere ideje, ki se je na koncu tudi realizirala, temveč je svoje delo opravljal vedno na prostovoljni osnovi. Mlade navdušuje za aktivno preživljanje prostega časa in jih usmerja v športne dejavnosti, v glasbeno, likovno in literarno ustvarjanje. Z njegovo pomočjo je uspelo v Osnovni šoli Divača gostiti vrhunske slovenske športnike, kot so: jadralec Vasilij Žbogar, kajakašica na mirnih vodah Špela Ponomarenko, plavalci Matjaž Markić, Peter Mankoč in Emil Tahirovič, atlet Matic Osovnikar, lokostrelka Dolores Čekada, kotalkarica Lucija Mlinarič, nogometaši zlate reprezentance in še nekateri. Našteti gostje predstavljajo učencem vzornike, ki so z vztrajnostjo, odgovornostjo in odrekanjem dosegli vrhunske rezultate. S svojimi gosti, kot je na primer znana maskota Lipko, je razveseljeval učence OŠ Divača, uporabnike CEVS-a in VDC-ja, pa tudi komune Skupnost  Srečanje.

Kot znan slovenski športni novinar je postal tudi znani »divaški« povezovalec in komentator vseh dogodkov, ki  se odvijajo  v sklopu omenjene akcije.

Čeprav mu dela nikoli ne zmanjka, je tudi zelo občutljiv za okolico in zna zaznati ljudi v stiski. Večkrat se je že pridružil dobrodelnim akcijam, nekatere pa je celo sam organiziral.

Za večletno dobrovoljno aktivno delo z mladimi iz našega okolja, ki jim z akcijami Za mladost brez drog osmišljuje življenje in kaže pravo pot, prejme Ervin Čurlič  plaketo Občine Divača.

 

PLESNO DRUŠTVO SREBRNA SENOŽEČE,

za prenašanje plesne tradicije, združevanje in povezovanje generacij ter bogatenje kulturnega ustvarjanja v občini.

srebrnaPLESNO DRUŠTVO SREBRNA iz Senožeč deluje že od leta 2006. Navdih za ime društva izhaja iz legende o lepotici z imenom Srebrna, hčerki grajskega oskrbnika iz Gabrč, ki so jo Turki odpeljali v sužnost.

V začetnih letih so bili v društvo vključeni člani in članice iz lokalnega okolja, kasneje pa so se jim z velikim navdušenjem pridružili posamezniki iz širše okolice.  Danes društvo združuje plesalke in plesalce štirih  starostnih skupin: najmlajše –malčice v starosti do osem let, šolsko skupino, mladostniško skupino in skupino seniorjev.

Društveni program obsega različne plesne zvrsti: folkloro, standardne plese, moderne postavitve, še posebej pa so prepoznavni po sklopih irskih postavitev, ki so vedno prikaz usklajenosti, ritmike in natančnosti. Posebno skrb namenja društvo domačim plesom in ohranja ter prenaša tradicijo v prihodnost. Njihov program je pester, domiseln, raznolik, izviren … Odlikuje jih natančnost izvajanja, usklajenost, strokovni perfekcionizem … in hkrati široka odprtost in dostopnost  do raznovrstne publike.  V zbiru nastopov in predstavitev ima nanizano bogato paleto nastopov  v domačem okolju, v Sloveniji in tujini. V svojem desetletnem delovanju je prejelo več priznanj, na katera so upravičeno ponosni.

Leta 2007 se je v društvu oblikovala tudi instrumentalna komorna zasedba, ki spremlja plesalce na nastopih in s samostojnimi izvedbami bogati  kulturne dogodke. Nekateri mladi glasbeniki iz zasedbe so že krenili na samostojne glasbene poti in uspešno ustvarjajo doma in v tujini. Vsi z veseljem še vedno sodelujejo z društvom in radi sooblikujejo društvene dogodke.

Društvo Srebrna vsako leto v domačem okolju pripravi samostojno plesno prireditev. Na domačih odrih se je zvrstilo že 10 samostojnih glasbeno-plesnih predstav in vsaka posebej je pustila poseben pečat, saj  je društvo prepoznavno tudi po tem, da vsako samostojno prireditev pripravi posebno skrbno, na izbrano temo in vsakič znova preseneti popolnoma v »svojem stilu«. Plesalci, pevci in glasbeniki so v mozaik samostojnih plesnih predstav vpletli raznovrstno tematiko, vsako predstavo so posebej poimenovali s svojevrstnim imenom.

Za vsemi plesnimi mojstrovinami se skriva ogromno truda, prizadevnosti, vztrajnosti in ogromno ljubezni do plesa vseh plesalk in plesalcev, ki so se zvrstili v teh desetih plesnih letih. Posebej je potrebno izpostaviti prizadevno delo mentorice Nataše Đukić Vasić, ki z društvom vztraja od prvih plesnih začetkov. Vseh deset let vztrajata tudi Ljubo Vasić, ki vodi instrumentalno skupino, in predsednica Mirjana Kocen Čamer. S širitvijo programa pa v zadnjih letih prevzemajo mentorstvo in vodenje posameznih skupin nove mentorice: Karin Šturm, Mirjana Kocen Čamer, Petra Bergoč.

S svojimi številnimi nastopi društvo bogati kulturno ustvarjanje, goji in prenaša plesno tradicijo, posebno pa jih odlikuje  združevanje in povezovanje generacij, saj si oder delijo otroci, mladostniki, odrasli, skupno ustvarjajo posamezniki in številne družine.

 Za prenašanje plesne tradicije, združevanje in povezovanje generacij ter bogatenje kulturnega ustvarjanja v občini prejme Plesno društvo Srebrna plaketo Občine Divača. 

 

 

»Priznanje Občine Divača« so prejeli:

 

PODJETJE SEVEN REFRACTORIES D.O.O. ,

s sedežem v Poslovni coni Risnik 40  v Divači,  za uspešno vključevanje v lokalno skupnost na gospodarskem področju in sodelovanju z lokalnimi društvi.

seven V težkih časih gospodarske krize je v obrtni coni Risnik neopazno nastajalo Podjetje Seven Refractories d. o. o., ki je od maja 2010 začelo s proizvodnjo in trženjem na ogenj odpornih materialov.

Z njegovim delovanjem je tudi obrtna cona Risnik, ki je dolga leta samevala, začela dobivati svojo podobo. Takrat se je podjetje Seven Refrectories d. o. o. skupaj s tujimi investitorji, ki imajo na področju proizvodnje tovrstnih materialov že tridesetletne izkušnje, odločilo, da ustanovijo proizvodno podjetje v Divači. Slovenija ima namreč v Evropi zelo ugodno logistično lego, prav tako pa je ugodna tudi obmejna lega Divače. 

Vsaka občina, posebej pa majhna občina, kot je naša, je nemočna pri pospeševanju oziroma razvoju gospodarstva, saj je odvisna od podjetij, ki se odločijo, da bi svoj razvoj in prepoznavnost začela oziroma nadaljevala v njej. Poleg državnih podjetij, kot so Slovenske železnice in Eles, je podjetje Seven Refractories d. o. o. s prihodom dalo svoj pečat v gospodarskem razvoju občine Divača, saj je bila v Divači ustanovljena aktivna gospodarska enota, poslovni obrat, ki ga sestavljajo pisarne, laboratorij in proizvodnja, ki se deli na tri proizvodne linije, ter skladišče, ne nazadnje pa tudi nova delovna mesta, ki zaposlujejo precej delavcev.

 V petih letih poslovanja se je proizvodnja strmo povečala in s tem tudi število zaposlenih. Od treh zaposlenih v letu 2010 podjetje danes zaposluje več kot 50 ljudi, po večini domačinov. Zaposlenim posvečajo posebno pozornost, tako glede varnosti kot osebne rasti.

S podjetjem sodelujejo svetovno priznani tehniki, ki s svojim znanjem prispevajo k uspešnosti mlade, k razvoju usmerjene delovne ekipe. Z lastnimi raziskavami in razvojem nenehno iščejo inovativne rešitve, da bi postali vodilni ponudnik izdelkov v sektorju keramike, odporne na ogenj ter da bi bili tako proizvodnja kot izdelki okolju prijazni. V laboratoriju, ki šteje 8 zaposlenih, so zasnovali 600 novih produktov, ki jih je mednarodni trg zelo dobro sprejel, kar se kaže v doseženih rezultatih podjetja.

Danes ustvarja podjetje vse svoje prihodke iz prodaje na tuje trge. Za občino Divača je zelo pomembno, da je v obdobju od januarja 2013 do danes podjetje zaposlilo 26 novih  ljudi, predvsem mladih. 

Podjetje tudi zelo dobro sodeluje z ostalimi lokalnimi gospodarstveniki, ki jih vključuje v svoje delo in jim omogoča dodaten prihodek. Podjetje dobro sodeluje tudi z Osnovno šolo dr. Bogomirja Magajne Divača in društvi, ki jim s sponzorskimi sredstvi omogočajo boljše in kvalitetnejše delovanje.

Tudi dolgoročna vizija podjetja Seven Refractories d. o. o. je razvoj in širitev proizvodnje, s tem pa tudi nova delovna mesta in prepoznavnost naše občine tako doma kot v tujini.

 Zaradi pospešitve razvoja gospodarstva in s tem odpiranja novih delovnih mest v občini ter odličnega sodelovanje z lokalno skupnostjo prejme podjetje Seven Refractories d. o. o priznanje občine Divača za leto 2016.

  

DRUŠTVO TKŠD URBANŠČICA,

za delovanje na področju kulture in turistične dejavnosti, trudu za ohranjanje naravne in kulturne dediščine, varstvo okolja in medgeneracijskega povezovanja kraja.

urbanscicaV letošnjem  letu poteka deseta obletnica delovanja društva TKŠD Urbanščica,  ki je nastalo na pobudo krajanov, da se ponovno oživi turistična dejavnost v Vremski dolini.

Društvo skrbi za  spodbujanje turizma, kulture in športa. Najbolj sta dejavni sekcija za turizem in za ohranjanje naravne ter kulturne dediščine in sekcija za kulturo. Ta je nastala pred devetimi leti in ves čas zelo aktivno deluje z odraslo in otroško gledališko skupino.

V tem času je društvo na oder postavilo šest samostojnih iger, v glavnem komedij, več iger za otroke ter skečev in recitalov. Letno beležijo od 15 do 25 nastopov. Ljubiteljska gledališka dejavnost zahteva ogromno potrpljenja in odrekanja vseh udeleženih, saj je potrebno velikokrat kar sproti usklajevati termine vaj in nastopov igralcev glede na njihov urnik dela in ostalih dejavnosti. Občasno se prijavijo tudi na območna srečanja otroških in odraslih gledaliških skupin, ki jih razpisuje Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. Najprej so to srečanja na območni, nato na regijski in nazadnje na državni ravni. Društvo ima pohvale iz območnih in tudi regijskega srečanja.

Sami poskrbijo za prevoze scene in nastopajočih, za režijo, scenografijo, kostumografijo in za avtorstvo komedij.

Na področju delovanja turistične dejavnosti društvo v svojem kraju organizira predavanja, delavnice, prireditve za otroke - pustovanje, skupno s podružnično šolo v Vremah pa novoletno rajanje z dedkom Mrazom in prireditev ob 8. marcu, dnevu žena. Večletni večji prireditvi pa sta Vremski praznik in  Vremsko opasilo.

Za turistično promocijo kraja je društvo v času delovanja uredilo več tematskih poti: Pot po soteski reke Reke, od Škofelj do Matavuna, ki se s planinsko potjo navezuje na Vremščico,  krožno literarno Magajnovo pot na Vremščico, tematsko pot Od živine do divjadi ter Pot vodnih zakladov, ki je bila nagrajena s priznanjem Turistične zveze Slovenije za 1. mesto na regijskem tekmovanju tematskih poti na območju Sežane. Skupaj s sosednjim društvom TKŠD Mejame in Občino Divača so v letu 2009 preko Lokalne akcijske skupine( LAS-a) projekt poti uspešno prijavili  na razpise evropskih sredstev za razvoj podeželja.

Društvo zelo dobro sodeluje z Občino Divača, s Krajevno skupnostjo Vreme, s sosednjimi in z ostalimi društvi, z Dujčevo domačijo na Škofljah, Razvojnim centrom Divača, matično Turistično zvezo Slovenije ter s Turistično zvezo Brkini, Kras in Notranjska. Dobro sodelujejo z Javnim zavodom Park Škocjanske jame, kjer so aktivni člani v več njihovih odborih. Skupaj iščejo boljše poti v smeri trajnostnega razvoja turizma, varovanja okolja ter ohranjanja naravne in kulturne dediščine tega območja. Na območju Vremske doline si prizadevajo, da bi ohranili dediščino premogovništva na Vremskem in dediščino Južne železnice z umestitvijo Eko muzeja v stavbi nekdanjega »Šhta«, kjer je deloval rudnik črnega premoga v Vremskem Britofu.

Za boljšo prepoznavnost kraja so postavili table - signalizacijo, kjer je opisana kulturna, naravna ali tehniška dediščino kraja.

Na pobudo TZS Moja dežela lepa in gostoljubna  organizira društvo v kraju vsakoletno čistilno akcijo. Poleg tega ocenjuje in nagrajuje  najbolj urejeno vas in domačijo.

Za večletno delovanje na področju gledališke dejavnosti člani dobivajo  Linhartove znake, ki jih podeljuje Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. Za prizadevno prostovoljno delo v turistični organizaciji pa so prejeli posebno priznanje Turistične zveze Slovenije za večletno prostovoljno delo v turistični organizaciji. V zadnjih dveh letih sta ga prejeli Mirjam Frankovič Franetič in  Jana Martinčič.

 Društvo vseskozi skrbi za dvig kakovosti življenja krajanov in promocijo kraja, v katerem živimo. Skrbijo tudi za pomladek, saj bodo ti v bodoče poprijeli in nadaljevali z delom. Za razvoj kulture in turistične dejavnosti za ohranjanje naravne in kulturne dediščine, varstvo okolja in medgeneracijsko povezovanje kraja prejme Turistično, kulturno in športno društvo Urbanščica iz Vremske doline priznanje Občine Divača.

 

IVKO SPETIČ MAGAJNA,

za bogat literarni opus  in doprinos h kulturnemu utripu v naši občini.

Ivko Spetič Magajna  kot literarni ustvarjalec pomembno zaznamuje kulturno dogajanje v naši občini.

speticNa področju kulture je dejaven že več kot 50 let. Bil je pobudnik in soustanovitelj številnih kulturnih društev, v katerih je opravljal tudi vodstvene funkcije. Bil je urednik in sourednik glasila oz. zbornika Stopinje, ki je izhajal več kot 36 let pri Literarnem društvu Ilirska Bistrica. 10 let je bil predsednik Izvršnega odbora Kulturne skupnosti in tudi predsednik Zveze kulturnih organizacij Ilirska Bistrica, med drugim tudi pobudnik in organizator poletnih kulturnih prireditev.

Bil je pobudnik za organizacijo vsakoletnih Premskih srečanj, ki so pritegnila literate izven meja naše države.

Je ustvarjalec, pesnik, pisatelj, avtor mnogih člankov in publikacij ter član društva slovenskih pisateljev. Njegov knjižni opus obsega 15 knjig, šestnajsta je tik pred izidom, v nastajanju je tudi nova pesniška zbirka.

S svojo bogato kulturno dediščino zaznamuje tudi naš prostor v Vremski dolini, saj so njegov drugi dom Gornje Vreme, kjer  tudi upravlja s spominsko sobo bratov Magajna.

V materino rojstno vas je prihajal že kot trileten otrok in tu ostajal čez celo poletje. V družbi svojih stricev je pridobival in krepil svojo umetniško dušo in bogatil svojo kulturno dejavnost.

Hišo je obnovil in v prostorih uredil bogato zbirko Francetove novinarske ter  Bogomirjeve pisateljske zapuščine, ki jo dopolnjuje še s svojo pisateljsko in pesniško zbirko. Na svoji domačiji večkrat gosti  literarne delavnice, pogovore ali kulturne dogodke. Vedno je na voljo, ko se ga zaprosi, da bi kaj povedal o svojih prednikih in o zapuščini bratov Magajna, zlasti takrat, ko v kraju organiziramo vsakoletni tradicionalni pohod po Magajnovi poti na Vremščico. Že vrsto let sodeluje na prireditvah in kulturnih dogodkih, ki jih organizira Občina Divača, Kosovelova knjižnica Sežana z enoto v Divači,  Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne v Divači in seveda vremsko društvo TKŠD Urbanščica. Ti dogodki so zlasti ob vidnih obletnicah rojstva ali smrti dr. Bogomirja Magajne, ob občinskem kulturnem prazniku Občine Divača in ob predstavitvah novih knjig in pesniških zbirk Ivka Spetiča Magajne.

V tem letu je za občinski kulturni praznik, 13. januarja predstavil svojo zadnjo knjigo »Pravljice in prauce«, v Vremah pa 26. marca, ob obletnici smrti dr. Bogomirja Magajne. V dopoldanskem času  je potekal 9. tradicionalni pohod po Magajnovi poti. Pred hišo v Gornjih Vremah je Ivko Spetič pohodnike sprejel in jim predstavil kulturno dediščino Magajnovih, v popoldanskem  času pa so ob predstavitvi njegove knjige člani dramske sekcije TKŠD Urbanščica zaigrali eno izmed njegovih prauc, z naslovom  Reumatikon. Pogovor z njim je vodila Vesna Matevljič.

 Za njegovo ustvarjanje in bogat literarni opus ter doprinos h kulturnemu utripa tudi v naši občini mu podeljujemo priznanje za uspehe in dosežke na kulturnem področju, s katerimi prispeva k dvigu kulture naše občine in ugleda občine Divača nasploh. 

 

Nagrajenci skupaj:

nagrajenci 1  Nagrajenci 2

 

Drugi utrinki s slavnostne seje

IMG 1110   IMG 1115  IMG 1117  IMG 1119 DSC0030   DSC0020   DSC0022  IMG 1118

 DSC0058  IMG 1143   DSC0095   DSC0067

IMG 1120  IMG 1121  IMG 1128   DSC0012