LIGHT IT UP BLUE - ZASVETI V MODREM

datum: 04.04.2017

kategorija: Sporočila za javnost

 »LIGHT IT UP BLUE« – »ZASVETI V MODREM«

 

OZN je pred desetimi leti razglasil 2. april za Svetovni dan zavedanja avtizma. Namenjen je spodbujanju ozaveščanja avtizma, ozaveščanju celotne družbe o ustvarjanju primernih pogojev za učenje, življenje, skrb in delo oseb z avtizmom.

Mednarodna pobuda »LIGHT IT UP BLUE« – »ZASVETI V MODREM«, ki nagovarja  javnost, da na Svetovni dan zavedanja avtizma  z modro svetlobo osvetli  pomembnejše, prepoznavne objekte v lokalnem okolju, prav tako spodbuja boljše poznavanje avtizma in Aspergerjevega sindroma ter opozarja na pomen zgodnjega odkrivanja in ustrezne obravnave oseb z avtizmom.

Občina Divača se je z veseljem odzvala na skupno pobudo Društva za pomoč osebam z avtizmom OKO - Kojsko, Zavoda Modri december, Zavoda za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma Koper ter v modro obarvala ŠKRATELJNOVO HIŠO v kompleksu MUZEJA SLOVENSKIH FILMSKIH IGRALCEV V DIVAČI.

Kot poudarjajo v  Društvu za pomoč osebam z avtizmom OKO, Kojsko, v Zavodu Modri december in Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma Koper, med nami živijo tudi osebe z avtizmom, ki si, prav tako kot vsi drugi, želijo človeku dostojno življenje in enakopravne možnosti za sobivanje v družbi. Ključnega pomena za socialno vključenost oseb z avtizmom je urejeno družbeno okolje in razumevanje tega področja. Z razumevanjem se lahko družba dobro odzove pri aktivnem socialnem vključevanju oseb z avtizmom in Aspergerjevim sindromom ter vzpostavi most med enimi in drugimi.

 Hvala vsem, ki ste pomagali, da je tudi naša občina vključena v mednarodni projekt in tako (p)ostaja prepoznavna na raznovrstnih  področjih, predvsem pa na tvorjenju humanih človeških stikov, ki boljšajo in lepšajo skupne poti vseh.

 

blue  blue 2  blue 3  

blue 4  blue 5  blue 6

Foto: Borut Lozej