Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev OPPN kamnolom Laže-1, 2.etapa

datum: 21.08.2017

kategorija: Sporočila za javnost

Županja Občina Divača je sprejela Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje kamnoloma Laže-1, 2. etapa (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 40/2017).

Občinski podrobni prostorski načrt je bil sprejet z Odlokom o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje kamnoloma Laže-1, 2.etapa (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/2017).

Postopek sprememb in dopolnitev se izvede po kratkem postopku.

Gradivo v zvezi s postopkom sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje kamnoloma Laže-1, 2.etapa bo javno objavljeno od 23.8.2017 do vključno 8.9.2017 na spletni strani Občine Divača pod rubriko "OPPN kamnolom Laže-1, 2.etapa", "spremembe in dopolnitve OPPN kamnolom Laže-1, 2.etapa - KRATEK POSTOPEK".

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje kamnoloma Laže-1, 2.etapa

Javna objava