Svečani podpis Listine zelene politike in posvet

datum: 02.10.2017

kategorija: Sporočila za javnost

Ob svetovnem dnevu turizma so štiri občine s Krasa in Brkinov slovesno podpisale Listino zelene politike, ki je eden od pogojev za pristop k projektu Zelene sheme slovenskega turizma.

V začetku letošnjega leta so občine Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana, izpolnile pogoje za sprejem v Zeleno shemo slovenskega turizma. Z vstopom v Zeleno shemo so se zavezale, da bodo spodbujale trajnostno delovanje, združevale trajnostna prizadevanja ter promovirale lokalni značaj in zelene zgodbe.

V okviru aktivnosti za pridobitev znaka Slovenia Green Destination, bodo občine ocenjene v petih kategorijah, anketirale bodo prebivalce, obiskovalce ter turistično gospodarstvo.Pomemben element promocije lokalnega značaja in zelenih zgodb, je tudi spodbujanje ponudnikov za pridobitev znaka Slovenija Green Accommodation, ki ga pridobijo ponudniki turističnih nastanitev, ki predhodno pridobijo enega od okoljskih znakov za ponudnike, ki jih priznava Slovenia Green.

Opisane aktivnosti so nas spodbudile, da ob svetovnem dnevu turizma pristopimo k podpisu Zelene politike ter organizaciji posveta: Spodbujanje turističnih ponudnikov za razvoj trajnostnih modelov - priložnosti in izzivi trajnostnega razvoja turizma v kra ških občinah.

Celoten dogodek je potekal v Parku Škocjanske jame, kateremu je Slovenska turistična organizacija (STO) junija letos - v okviru Zelenega dneva slovenskega turizma, ki naj bi postal vsakoletna stalnica v prizadevanjih za trajnostno usmeritev - prvič podelila naziv Slovenia Green - v okviru Zelene sheme slovenskega turizma, naravnim parkom.

Podpis listine:

podpis