ZAPORA CESTE - Dolnje Ležeče

datum: 09.03.2018

kategorija: Sporočila za javnost

 OBVESTILO   O   ZAPORI   CESTE

(četrtek, 8.3.2018)

 

OBČINA DIVAČA  obvešča vse udeležence v prometu, da bo na delu občinske ceste JP 562020, odsek 562023 – Dolnje Ležeče - nov del vasi, in sicer od stacionaže 280 m do stacionaže 350 m  

 

 od četrtka, 15.3.2018 do sobote, 17.3.2018 izvedena  POPOLNA ZAPORA CESTE za ves prome zaradi popravila telekomunikacijskega kabla.

 

Obvoz bo urejen po državni cesti R2 405/6845 Divača – Famlje ter po kategorizirani občinski cesti JP 562020, odsek 562021 – R2 405 – vas – Dolnje Ležeče 66 in naprej po odseku 562023 – Dolnje Ležeče - nov del vasi.

Podjetje Veseli d.o.o., Goriška cesta 27b, 5270 Ajdovščina bo skladno z dovoljenjem Občine Divača na omenjenem odseku ceste izvajalo popravila telekomunikacijskega kabla od četrtka, 15.3.2018 do sobote, 17.3.2018. Ker se bodo dela izvajala na cesti, je potrebno zaradi obsežnosti del in varnosti prometa tako za izvajalca kot za udeležence v prometu izvesti popolno zaporo dela ceste, kjer se dela izvajajo.  

Izvedena bo popolna zapora ceste, v primeru intervencijskih in nujnih prevozov pa bo izvajalec zapore poskrbel, da bo za ta vozila omogočen prehod.

Vsem udeležencem v prometu, uporabnikom omenjene ceste ter občanom, ki vsak dan uporabljate te odseke cest se zahvaljujemo za potrpežljivost in razumevanje.

z  

 

OBČINA DIVAČA

Iztok Felicjan, univ.dipl.inž.el., MCP

direktor občinske uprave

 

Celotno obvestilo o zapori