Slovenski in italijanski del matičnega Krasa bosta končno združena v obliki čezmejnega Geoparka Kras - Carso

datum: 24.04.2018

kategorija: Sporočila za javnost

 Slovenski in italijanski del matičnega Krasa bosta končno združena v obliki čezmejnega geoparka

5 slovenskih kraških občin (Hrpelje-Kozina, Divača, Komen, Miren-Kostanjevica in Sežana) z Občino Sežana na čelu in 12 italijanskih kraških občin (Doberdob, Devin Nabrežina, Foljan Redipulja, Tržič, Repentabor, Ronke, Zagraj, Dolina, Špeter, Sovodnje ob Soči, Zgonik in Trst) z Deželo Furlanijo Julijsko krajino na čelu, si je edinih, da se na območju matičnega Krasa vzpostavi čezmejni geopark.  

Prvi korak v tej smeri je bil narejen v sklopu projekta KRAS-CARSO, ki je bil sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz evropskih in nacionalnih sredstev, ko se je preverjalo možnosti vzpostavitve geoparka na območju matičnega Krasa.  

Naslednji korak so naredile slovenske kraške občine, ko so oktobra 2015 podpisale Sporazum o vzpostavitvi geoparka. Italijanske kraške občine so takšen sporazum podpisale septembra 2017.  

Odločilen korak do skupnega poenotenja, da se vzpostavi čezmejni kraški geopark pa je bil narejen ravno danes, 23. 4. 2018, ko sta župan Občine Sežana g. Davorin Terčon, kot nosilec projekta vzpostavitve geoparka na slovenski strani Krasa, in odbornica za okolje in energijo Dežele Furlanije Julijske krajine ga. Sara Vito, kot nosilka projekta vzpostavitve geoparka na italijanski strani Krasa, podpisala čezmejni sporazum o vzpostavitvi geoparka na območju matičnega Krasa.  

Gre za sadove večletnega timskega dela na podlagi katerega bo kraška planota predstavljala zaokroženo geografsko in geološko območje ter dobila osnovo za skupno in enotno delovanje ter predstavitev Krasa v Evropi in svetu.

Osnovni namen geoparka je ohranjanje, promocija in varovanje geološke, naravne in kulturne dediščine v dobrobit uravnoteženega družbenogospodarskega razvoja območja.   V ta namen bo Geopark Kras – Carso povezoval javne in zasebne zainteresirane partnerje skozi strokovne, izobraževalne, turistične in druge dejavnosti.  

Sporazum

Sporočilo za javnost