Javna objava o predlogu sprememb in dopolnitev OPN Občine Divača, št. 4

datum: 11.07.2018

kategorija: Sporočila za javnost

Županja Občina Divača je sprejela Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Divača, št. 4 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/18, 34/18).

Postopek sprememb in dopolnitev se izvede po kratkem postopku.

Gradivo v zvezi s postopkom sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Divača, št. 4 bo javno objavljeno od 12.7.2018 do vključno 3.8.2018 na spletni strani Občine Divača pod rubriko "OPN – spremembe in dopolnitve", "OPN spremembe in dopolnitve št. 4".