VARNO DELO S TRAKTORJEM

datum: 24.07.2018

kategorija: Sporočila za javnost

 Zavod za gozdove Slovenije, OE Sežana vabi na 8 urni tečaj »VARNO DELO S TRAKTORJEM« ki bo 07. septembra 2018, s pričetkom ob 8 00 v Senožečah (prostori KS Senožeče).

Tečaj je brezplačen. število udeležencev je omejeno na 25.  

 

Udeleženci usposabljanj so lahko:

  1. lastniki, zakupniki in uporabniki gozdov;
  2. zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirane za gozdarsko dejavnost.

 

Orodje in oprema:

  • udeleženci morajo imeti zaščitno čelado in terensko obutev,.
  • vsi udeleženci usposabljanja so zavarovani.
  • za prehrano poskrbite sami,
  • dodatno opremo in orodje preskrbi SGLŠ Postojna.
  •  

Udeleženci se na usposabljanje prijavijo čim prej, oziroma do 03. septembra 2018, s tem, da izpolnijo obrazec »Izjava upravičenca usposabljanja«, ki se nahaja spodaj.  

V primeru zapolnitve mest, vas bomo preusmerili na drugi termin.  

lziavo dostavite ali poš/iite po pošti na ZGS, OE Sežana, Partizanska 49, 6210 Sežana.  

V primeru, da se tečaja ne boste udeležili, nas takoj obvestite.  

Vse dodatne informacije dobite sedežu ZGS, OE Sežana, telefon 05 707 44 03.    

 

Vabilo

Izjava upravičenca usposabljanja    

 

Milan Race, univ. dipl. inž. gozd.

Vodja OE Sežana