EVROPSKI TEDEN MLADIH 2019 V OBČINI DIVAČA

datum: 31.05.2019

kategorija: Sporočila za javnost

 EVROPSKI TEDEN MLADIH 2019 V OBČINI DIVAČA

 Evropski tedni mladih 2019 je bil letos uspešno obeležen tudi  v naši občini.

 Izvedba ankete, s katero ste (so) bili mladi povabljeni, da pošljete svoje sporočilo svoji lokalni skupnosti oziroma odločevalcem na lokalnem nivoju in hkrati tudi svoje sporočilo EU, je bila uspešno izvedena na različnih krajih v celotni občini. Na raznovrstne načine smo z anonimnim anketnim vprašalnikom zbirali mnenja in sporočila mladih. In kar je najpomembnejše in zelo razveseljujoče  - odziv je čudovit. Ne le po izrednem odzivu, ampak tudi po vsebinah in pestrosti odgovorov, je projekt presegel pričakovanja.

 Dokaz, da mladi želite (želijo) sodelovati z lokalno skupnostjo in z Evropsko skupnostjo, je tudi dobra iztočnica za nadaljnje delo. Anketa je v postopku strokovne obdelave.

 

3  1  2

 

ZAHVALA vsem, ki ste v projektu sodelovali.

HVALA za mnogoštevilne misli, predloge, ideje, sporočila.

HVALA vsem, ki ste prijazno omogočili, da je anketni kotiček bil na voljo v vaših prostorih.

HVALA vsem, ki ste se potrudili, da ste našli pot do mladih in k mladim in jih povabili k sodelovanju.