ZAPORA CESTE - Ledenica - Pared - Dane

datum: 22.08.2019

kategorija: Sporočila za javnost

 OBVESTILO   O   ZAPORI   CESTE

OBČINA DIVAČA  obvešča vse udeležence v prometu, da bo na delu občinske ceste na občinski cesti JP 562240, odsek 562241 - Ledenica-Pared-Dane,

in sicer od stacionaže +0 m (Ledenica) do stacionaže +700 m (cca 200m po mostu v Paredu) 

od 26.8.2019 do 31.8.2019 izvedene  DELNE ZAPORE CESTE    zaradi obsežnejših vzdrževalnih del na cesti

 ter

 dne 26.8.2019 (ponedeljek), 29.8.2019 (četrtek), 30.8.2019 (petek) in 31.8.2019 (sobota) 

POPOLNA ZAPORA CESTE ZA VES PROMET  zaradi asfaltiranja oz.  preplastitve ceste.

 Zaradi varnosti udeležencev in prometa je potrebno izvesti delne in popolne zaporo ceste, pri čemer je obvoz mogoč občasno preko občinske ceste proti Kačičam (mimo pokopališča), ves čas zapore pa po makadamski cesti proti Matavunu.

 Izvajalec del, CPK d.d., bo skladno z dovoljenjem Občine Divača na omenjenem odseku ceste izvedel navedene zaporo zaradi obsežnejših vzdrževalnih del na cesti vključno z asfaltiranjem in preplastitvijo. Ker se bodo dela izvajala na cesti, je potrebno zaradi obsežnosti del in varnosti prometa tako za izvajalca kot za udeležence v prometu izvesti delne in popolno zaporo dela ceste, kjer se dela izvajajo.

 V času popolne zapora ceste, v primeru nujnih prevozov in ostalih prevozov je obvoz zagotovljen preko makadamske ceste proti Matavunu, kjer za čas zapore postavljena prometna signalizacija o prepovedi vožnje ne velja. Za intervencijska vozila bo izvajalec zapore poskrbel, da bo za ta vozila omogočen prehod.

 Vsem udeležencem v prometu, uporabnikom omenjene ceste ter občanom, ki vsak dan uporabljate ta odsek ceste se zahvaljujemo za potrpežljivost in razumevanje.

  

OBČINA DIVAČA

Direktor občinske uprave

Iztok Felicjan, univ.dipl.inž.el., MCP

 

Odločba o zapori ceste

Obvestilo o zapori ceste