javno naznanilo o javni razgrnitvi predloga modelov vrednotenja

datum: 19.09.2019

kategorija: Sporočila za javnost

portal MVN

Občina Divača obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni predstavitvi predloga modelov vrednotenja nepremičnin, ki ga je po postopku določanja modelov vrednotenja pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS) v skladu z Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1).

Javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin bo potekala od 1. do vključno 30. oktobra 2019 v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača (sejna soba Občine Divača), v poslovnem času občinske uprave.

Predlog modelov vrednotenja nepremičnin bo v času javne razgrnitve javnosti dostopen tudi na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin (Portal MVN) na spletnem naslovu https://www.mvn.e-prostor.gov.si, kjer bodo objavljene tudi poskusno izračunane vrednosti nepremičnin, izračunane na osnovi objavljenega predloga modelov vrednotenja in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin na dan 27.6.2019.

Javno predstavitev modelov vrednotenja nepremičnin bo GURS za občine na območju Območne geodetske uprave Koper izvedla v ponedeljek 14. oktobra 2019, od 10.00 – 13.00 ure, v prostorih Pretorske palače, Titov trg 3, 6000 Koper.

Javnost lahko podaja mnenja in pripombe na predlog modelov vrednotenja za vrednostno cono in vrednostno raven ter splošne pripombe na predlog modelov vrednotenja in sicer v roku od 1. oktobra 2019 do vključno 15. novembra 2019, na dveh predpisanih obrazcih.  Obrazca sta dostopna na kraju javne razgrnitve in na Portalu MVN.

Pripombe, ki se nanašajo na zarise vrednostnih con in višine vrednostnih ravni nepremičnin na območju občine Divača se pošlje na obrazcu JR.MV-1 Občini Divača na naslov Občina Divača, Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača ali skeniranega na elektronski naslov obcina@divaca.si ali se izpolnjen obrazec odda na kraju razgrnitve (v sprejemni pisarni Občine v poslovnem času).

Vse ostale pripombe na modele vrednotenja se pošlje na obrazcu JR.MV-2 GURS na naslov Geodetska uprava RS - Vrednotenje, p.p. 35, 1001 Ljubljana ali skeniranega na elektronski naslov vrednotenje@gov.si.

 

Več informacij o sami javni razgrnitvi predloga modelov vrednotenja nepremičnin je na voljo v pripetem javnemu naznanilu.

javno naznanilo