Pravilnik o spremembi pravilnika o sofinanciranju programov kulturnih društev na območju Občine Divača

datum: 08.10.2004

kategorija: Akti

Pravilnik o spremembi pravilnika o sofinanciranju programov kulturnih društev na območju Občine Divača

Uradni list Republike Slovenije št. 109/2004

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02) ter 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 17. redni seji dne 23. 9. 2004 sprejel



P R A V I L N I K



o spremembi pravilnika o sofinanciranju programov kulturnih društev na območju Občine Divača



1. člen



V pravilniku o sofinanciranju programov kulturnih društev na območju Občine Divača (Uradni list RS, št. 54/04) se spremenijo posamezne točke v merilih, in sicer:



Pri vrsti programa PEVSKI ZBORI se spremenijo 3., 5., 6. in 7. točka.



3. točka se spremeni in se glasi:






+-------------+-----------+--------+-------+

| | Št. točk |Št. točk| Št. |

| | | | točk |

+-------------+-----------+--------+-------+

|3. Stroški | Na območju| Na | V |

|nastopov | Občine | območju|tujini |

| | Divača | regije | |

| | | ali | |

| | | države | |

+-------------+-----------+--------+-------+

|Koncerti | 40 | 60 | 100 |

+-------------+-----------+--------+-------+

|Nastopi | 20 | 40 | 70 |

+-------------+-----------+--------+-------+



Izredni nastopi in koncerti, ki niso zajeti v programu dela društva za tekoče leto se upoštevajo v naslednjem letu in se točkujejo po merilu številka 3. Stroški nastopov – enako kot redni program.



V 5. točki se doda alinea, ki se glasi:



– udeležba na tekmovanju (za zbor) se upošteva za preteklo leto – 5 točk/udeležbo.



V 6. točki se doda alinea, ki se glasi:



– dosežena posebna priznanja (za zbor) se upoštevajo za preteklo leto – 10 točk / priznanje.



7. točka se spremeni v postavki MLADI – člani društva, tako da se glasi:



Mladi člani društva od vključno 13 do 18 leta starosti – 5 točk/mladega.



Pri vrsti programa PIHALNI ORKESTRI se spremenijo 4., 6. in 7. točka.



4. točka se spremeni in se glasi:






+-------------+-----------+--------+-------+

| | Št. točk |Št. točk| Št. |

| | | | točk |

+-------------+-----------+--------+-------+

|3. Stroški | Na območju| Na | V |

|nastopov | Občine | območju|tujini |

| | Divača | regije | |

| | | ali | |

| | | države | |

+-------------+-----------+--------+-------+

|Koncerti | 40 | 60 | 100 |

+-------------+-----------+--------+-------+

|Nastopi | 20 | 40 | 70 |

+-------------+-----------+--------+-------+



Izredni nastopi in koncerti, ki niso zajeti v programu dela društva za tekoče leto se upoštevajo v naslednjem letu in se točkujejo po merilu številka 3. Stroški nastopov – enako kot redni program.



6. točka se spremeni tako, da se glasi:



– udeležba na tekmovanju (za orkester) se upošteva za preteklo leto – 5 točk/udeležbo.



7. točka se spremeni tako, da se glasi:



– dosežena posebna priznanja (za orkester) se upoštevajo za preteklo leto – 10 točk / priznanje.



Pri vrsti programa DEJAVNOST BALETA se spremenita 3. in 5. točka.



3. točka se spremeni, tako da se glasi:






+-------------+-----------+--------+-------+

| | Št. točk |Št. točk| Št. |

| | | | točk |

+-------------+-----------+--------+-------+

|3. Stroški | Na območju| Na | V |

|nastopov | Občine | območju|tujini |

| | Divača | regije | |

| | | ali | |

| | | države | |

+-------------+-----------+--------+-------+

|Koncerti | 40 | 60 | 100 |

+-------------+-----------+--------+-------+

|Nastopi | 20 | 40 | 70 |

+-------------+-----------+--------+-------+



Izredni nastopi in koncerti, ki niso zajeti v programu dela društva za tekoče leto se upoštevajo v naslednjem letu in se točkujejo po merilu številka 3. Stroški nastopov – enako kot redni program.



5. točka se spremeni tako, da se glasi:



– udeležba na tekmovanju (za posameznika) se upošteva za preteklo leto – 5 točk/udeležbo.



Pri vrsti programa KULTURNA DRUŠTVA, KI SO SESTAVLJENA IZ VEČ SKUPIN se spremenijo 3., 5. in 6. točka.



3. točka se spremeni in se glasi:






+-------------+-----------+--------+-------+

| | Št. točk |Št. točk| Št. |

| | | | točk |

+-------------+-----------+--------+-------+

|3. Stroški | Na območju| Na | V |

|nastopov | Občine | območju|tujini |

| | Divača | regije | |

| | | ali | |

| | | države | |

+-------------+-----------+--------+-------+

|Koncerti | 40 | 60 | 100 |

+-------------+-----------+--------+-------+

|Nastopi | 20 | 40 | 70 |

+-------------+-----------+--------+-------+



Izredni nastopi in koncerti, ki niso zajeti v programu dela društva za tekoče leto se upoštevajo v naslednjem letu in se točkujejo po merilu številka 3. Stroški nastopov – enako kot redni program.



5. točka se spremeni tako, da se glasi:



– udeležba na tekmovanju (za skupino) se upošteva za preteklo leto – 5 točk/udeležbo.



6. točka se spremeni tako, da se glasi:



– dosežena posebna priznanja (za skupino) se upoštevajo za preteklo leto – 10 točk / priznanje.



2. člen



Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.



Št. 17/01



Divača, dne, 23. septembra 2004.



Župan

Občine Divača

Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.