Poročilo o izidu nadomestnih volitev članov Sveta krajevne skupnosti Senožeče dne 3. 10. 2004

datum: 15.10.2004

kategorija: Akti

Poročilo o izidu nadomestnih volitev članov Sveta krajevne skupnosti Senožeče dne 3. 10. 2004

Uradni list Republike Slovenije št. 112/2004

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 20/98 in 51/02) daje Občinska volilna komisija občine DivačaP O R O Č I L Oo izidu nadomestnih volitev članov Sveta krajevne skupnosti Senožeče dne 3. 10. 2004Občinska volilna komisija občine Divača je na seji dne 3. 10. 2004 ugotovila naslednji izid glasovanja na nadomestnih volitvah članov Sveta KS Senožeče.I. Volilna udeležba na nadomestnih volitvah članov Sveta KS Senožeče1. Volilna enota 4/1 – Senožečevolilnih upravičencev 488glasovalo 304 to je 62,30%2. Volilna enota 4/2 – Potočevolilnih upravičencev 38glasovalo 28 to je 73,68%


3. Volilna enota 4/3 – Dolenja vasvolilnih upravičencev 129glasovalo 98 to je 76,56%4. Volilna enota 4/4 – Laževolilnih upravičencev 67


glasovalo 34 to je 50,75%II. V Svet krajevne skupnosti Senožeče so bili izvoljeni naslednji kandidati:Volilna enota 4/11. Sebastijan Gorup roj. 23. 3. 1976, Senožeče 82b, 6224 Senožeče.Volilna enota 4/21. Andrej Škapin roj. 24. 5. 1965, Potoče 1, 6224 Senožeče.Volilna enota 4/31. Edvin Škamperle roj. 3. 8. 1960, Dolenja vas 23, 6224 Senožeče.Volilna enota 4/41. Andrej Plešnar roj. 10. 11. 1974, Laže 25, 6224 Senožeče.Divača, dne 3. oktobra 2004.


Predsednik

Občinske volilne komisije občine Divača

Denis Zobarič, univ. dipl. prav. l. r.

Člani:

Tanja Cerkvenik (namestnica predsednika)

Pavel Škamperle (član)

Florijan Korenč (član)

Tatjana Cerkvenik (član)

Saška Dujmič (namestnica člana)

Premrl Adrijan (namestnik člana)Suzana Škrlj (namestnica člana)