Odlok o spremembi odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in za volitve župana v Občini Divača

datum: 06.05.2005

kategorija: Akti

Odlok o spremembi odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in za volitve župana v Občini Divača

Uradni list Republike Slovenije, št. 45/2005

Na podlagi 20. in 22. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 51/02, 11/03, 70/95, 51/02, 11/03) in 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 23. redni seji dne 21. 4. 2005 sprejel


O D L O K


o spremembi odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in za volitve župana v Občini Divača

1. člen

V Odloku o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in za volitve župana v Občini Divača (Uradni list RS, št. 64/98) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:Za volitve članov Občinskega sveta občine Divača se določi ena volilna enota, v kateri se voli skupno petnajst članov sveta.Volilna enota št. 1 obsega območje celotne Občine Divača. Sedež volilne enote je v Divači.

2. člen

Ta sprememba odloka začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.Št. 23/02

Divača, dne 21. aprila 2005.

Župan Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.