Odlok o spremembah Odloka o krajevnih skupnostih

datum: 21.07.2006

kategorija: Akti

Odlok o spremembah Odloka o krajevnih skupnostih

Uradni list RS, št. 77/2006

Datum sprejema:29.6.2006
Datum objave: 21.7.2006
Datum začetka veljavnosti: 5.8.2006

Na podlagi 18. in 19. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05, 21/06 – odl US) ter 1., 2. in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet Občine Divača na 32. redni seji dne 29. 6. 2006 sprejel


O D L O K o spremembah Odloka o krajevnih skupnostih

1.

V Odloku o krajevnih skupnostih (Primorske novice, Uradne objave št. 9/1996) se spremeni tretja točka 1. člena tako, da se črta naselje »Ostrovica«.

2.

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. OS 32/02

Divača, dne 29. junija 2006

Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky l.r.