Popravek Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra

datum: 09.10.2006

kategorija: Akti

Popravek Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra

Uradni list RS, št. 104/2006

Datum sprejema:2.10.2006
Datum objave: 9.10.2006
Datum začetka veljavnosti: 22.9.2006

Popravek


V Sklepu o ukinitvi statusa javnega dobra, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 98-4210/06 z dne 22. 9. 2006, se v 1. členu spremeni navedena številka ZK vložka, da se besedilo glasi:


»Na nepremičnini parc. št. 1644/1, pot v površini 28 m2, vpisani v ZK vložek 225 k. o. Gornje Vreme, kot javno dobro, preneha biti javno dobro v splošni rabi.«


Št. OS 33/06-05/1


Divača, dne 2. oktobra 2006


Župan
Občine Divača, po funkciji
Bojan Boštjančič l.r.