Sklep o določitvi plačnega razreda direktorja javnega zavoda Razvojni center Divača

datum: 12.01.2007

kategorija: Akti

Sklep o določitvi plačnega razreda direktorja javnega zavoda Razvojni center Divača

Uradni list RS, št. 3/2007