Obvezna razlaga grafičnega dela Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Divača (Uradni list RS, št. 22/95 z dne 22. aprila 1995)

datum: 26.04.2007

kategorija: Akti

Obvezna razlaga grafičnega dela Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Divača (Uradni list RS, št. 22/95 z dne 22. aprila 1995)