Obvezna razlaga Odloka o lokacijskem načrtu “Kamnolom Laže – sanacija eksploatacijskega polja” (Uradne objave, št. 34/91 z dne 8. oktobra 1991)

datum: 26.04.2007

kategorija: Akti

Obvezna razlaga Odloka o lokacijskem načrtu “Kamnolom Laže – sanacija eksploatacijskega polja” (Uradne objave, št. 34/91 z dne 8. oktobra 1991)

Uradni list RS, št. 38/2007