Sklep o pričetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega plana Divače (po ZUNPP)

datum: 12.07.2007

kategorija: Akti

Sklep o pričetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega plana Divače (po ZUNPP)