Sklep o ukinitvi javnega dobra

datum: 16.10.2007

kategorija: Akti

Sklep o ukinitvi javnega dobra