Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Divača

datum: 14.12.2007

kategorija: Akti

Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Divača

Uradni list RS, št. 115/2007