Obvezna razlaga 15. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Divača

datum: 14.12.2007

kategorija: Akti

Obvezna razlaga 15. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Divača

Uradni list RS, št. 115/2007