Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje obvozne ceste

datum: 07.05.2008

kategorija: Akti

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje obvozne ceste

Uradni list RS, št. 44/2008